KONTAKT

Wycena online

Zadzwoń do nas

(+48) 577-250-950

Skup udziałów w nieruchomościach

Udziały w nieruchomościach nabyte w drodze spadku lub wynikające z rozwodu wbrew panującej powszechnie opinii można łatwo spieniężyć. Udział w nieruchomości to część własności budynku, mieszkania czy działki, która należy do konkretnej osoby. Skup udziałów w nieruchomościach obejmuje różne sytuacje – zarówno rodzinne, jak i biznesowe. Warto zauważyć, że sprzedaż udziałów nie wymaga zgody pozostałych współwłaścicieli. Bez ich wiedzy i zgody można zbyć swój udział. 

 

Udziały w nieruchomościach 

 

Współwłasność to udziały w nieruchomościach otrzymane w drodze spadku, rozwodu małżonków, darowizny lub innych sytuacji życiowych. Ich sprzedaż jest prostym i szybkim sposobem na spieniężenie swojej własności, a zarazem pozbycie się problemu generowanego przez brak lub ograniczony wpływ na zarządzanie współwłasnością. Skup udziałów w nieruchomościach to usługa, która oferuje natychmiastowe odkupienie takich udziałów od ich właściciela

KONTAKT

 

Skup udziałów w nieruchomościach polega na odkupieniu udziałów w nieruchomości w różnych sytuacjach losowych:

  • Udziały nabyte w drodze spadku — udziały w nieruchomości dziedziczone i należą do wielu osób;
  • Udziały wynikające z rozwodu — byli małżonkowie stają się współwłaścicielami jednej lub kilku nieruchomości; 
  • Udziały w nieruchomości z problemami — jeśli nieruchomość ma długi lub inne problemy prawne;
  • Darowizna udziałów w nieruchomości od rodziców lub innych bliskich krewnych. 

 

Skup udziałów w nieruchomościach z darowizny 

 

Udziały w nieruchomościach często powstają podczas podziału majątku rodzinnego na członków najbliższej rodziny przez właściciela. Darowizna to forma przekazania własności nieruchomości od jednej osoby do drugiej bez otrzymywania rekompensaty. Na przykład rodzic może w ten sposób przekazać udziały w nieruchomości swojemu dziecku. W takim przypadku potomek staje się współwłaścicielem nieruchomości i otrzymuje w niej udział. 

Skup udziałów w nieruchomościach to usługa, która działa na zasadzie bezpośredniego kupna udziałów w nieruchomości za gotówkę od właścicieli. Nasza firma kupuje udziały w nieruchomościach, starając się przeprowadzić procesu zakupu w możliwie krótkim czasie. Dzięki temu osoby, które pilnie potrzebują gotówki lub stojące przed wyzwaniami finansowymi mogą skorzystać z tego rozwiązania, omijając długotrwałe procedury tradycyjnej sprzedaży. 

 

Udziały w nieruchomościach po rozwodzie małżonków

 

Usługa skupu udziałów w nieruchomościach jest rozwiązaniem, gdy byłe małżeństwo nie może dojść do porozumienia w sprawie wspólnej sprzedaży nieruchomości. W przypadku, gdy jeden z małżonków nie chce podpisać się pod umową sprzedaży, zbycie wspólnej nieruchomości nie będzie możliwe. Po rozwodzie można sprzedać całą nieruchomość lub jeden z małżonków może sprzedać swoje udziały. Po rozwodzie proces ten nie wymaga zgody byłego współmałżonka. Małżonek rozwiedziony może swobodnie, wedle własnej woli, dysponować swoim udziałem w tym podjąć decyzję, że udziały w nieruchomościach sprzedaje na rzecz osób trzecich. Warunkiem koniecznym do zbycia jest wpis w księdze wieczystej. 

 

Jak działa firma skupująca udziały w nieruchomościach? 

 

Udziały w nieruchomościach to nie zawsze profity wynikające z charakteru nieruchomości. To także obowiązki – przede wszystkim partycypacja w kosztach utrzymania obiektu, takich jak okresowe remonty i podatek od nieruchomości. Zbycie udziałów w nieruchomościach jest wówczas dobrym rozwiązaniem. Klient korzystający z usługi skupu udziałów w nieruchomościach zyskuje gotówkę i wolność decyzyjną.

 

T. Nocznickiego 33 lok. 306

01-918 Warszawa

T. Nocznickiego 33 lok. 306

01-918 Warszawa

T. Nocznickiego 33 lok. 306

01-918 Warszawa

Szukaj nas na